Bezwaar indienen

Bezwaar tegen beslissing zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

Uw aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is afgewezen? Of dit zorgbudget wordt stopgezet en u bent het daar niet mee eens?

Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas, dan kan u een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds, een dienst van de Vlaamse overheid die de zorgbudgetten beheert.

Dien uw bezwaar in via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).

 

Bezwaar tegen beslissing zorgbudget voor mensen met een handicap (ook Basisondersteuningsbudget (BOB) genoemd)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op BOB, dan kan u met het docx bestandbezwaarformulier (125 kB) een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds.