Beroep indienen

Bezwaar tegen beslissing zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

Uw aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is afgewezen? Of dit zorgbudget wordt stopgezet en u bent het daar niet mee eens?

Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas, dan kan u een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Dien uw bezwaar in via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).

Bezwaar tegen beslissing zorgbudget voor mensen met een handicap (ook Basisondersteuningsbudget (BOB) genoemd)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op BOB, dan kan u via het online formulier een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Bezwaar tegen beslissing zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB), dan kan u hier enkel in beroep tegen gaan met een procedure bij de arbeidsrechtbank. Verdere informatie hierover vindt u hier.

Bezwaar tegen beslissing recht op een mobiliteitshulpmiddel (MOHM)

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas in verband met uw recht op een mobiliteitshulpmiddel, dan kan u hier enkel in beroep tegen gaan met een procedure bij de arbeidsrechtbank. Verdere informatie hierover vindt u hier.

Bezwaar tegen beslissing tot terugvordering

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas tot terugvorderen van (een deel van) de zorgbudgetten die u ontving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, dan kan u via het online formulier een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.