Basisondersteuningsbudget (BOB)

 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Het basisondersteuningsbudget (BOB) kunt u niet zelf aanvragen.
 • Wie er recht op heeft, krijgt het automatisch.
 • De Vlaamse Zorgkas zal met u contact opnemen als u recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB).


Voor wie?

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat om deze groepen van mensen:

 1. Sinds 2016 bestaat het  basisondersteuningsbudget (BOB) voor volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 2. Sinds 2017 werd het  basisondersteuningsbudget (BOB) uitgebreid naar minderjarigen en jongvolwassen tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.

Twee bijkomende voorwaarden

 1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan sinds 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het  basisondersteuningsbudget (BOB).
 2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een zorgpremie van 53 euro (of 26 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Wie jonger is dan 25 en in aanmerking komt voor een  basisondersteuningsbudget (BOB), kan gratis aansluiten.


Hoe krijgen?

Behoor je tot een van de groepen voor een basisondersteuningsbudget (BOB), dan zal je zorgkas deze zomer contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget. Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. Je zorgkas betaalt het basisondersteuningsbudget (BOB) uit. De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen.

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen basisondersteuningsbudget (BOB) krijgen of aanvragen.

Combineren met andere tegemoetkomingen of meer hulp

Je kan het basisondersteuningsbudget (BOB) combineren met andere tegemoetkomingen zoals de het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering), de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Je mag met een basisondersteuningsbudget (BOB) ook nog altijd een beroep doen op het rechtstreeks toegankelijke aanbod bij een dienst of voorziening van het VAPH. Je kan ook nog een tegemoetkoming voor hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kunnen ze bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een “persoonsvolgend budget” aanvragen. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering. Wie een persoonsvolgend budget krijgt, verliest zijn basisondersteuningsbudget (BOB).

Meer uitleg over het basisondersteuningsbudget(BOB).