Zorgbudgetten

Wie is aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas (en zo bij de Vlaamse Sociale Bescherming), krijgt financiële hulp wanneer hij of zij veel zorg nodig heeft. Het is dus een verzekering tegen de kosten die langdurige zorgbehoevendheid met zich meebrengt. Wie door ouderdom, aanslepende ziekte of een handicap veel zorg nodig heeft, krijgt van de Vlaamse Zorgkas een maandelijkse vergoeding.

Formele voorwaarden zorgbudget

Om een zorgbudget te krijgen moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 1. U moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Vlaamse zorgkas.
 2. indien u ouder bent dan 18 jaar moet u gedurende vijf jaar ononderbroken, voorafgaand aan de datum waarop uw recht op een zorgbudget van start gaat:
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • OF ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de EER.

  Bent u jonger dan 18 jaar dan moet één van uw ouders (of vertegenwoordigers) aangesloten zijn bij een zorgkas.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft.
 • Zorgbudget van 130 euro per maand.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
Zorgbudget voor mensen met een handicap
 • Ook wel gekend als het basisondersteuningsbudget (BOB)
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen.
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB))
 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • Een zorgbudget van maximaal 594 euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Op 1 maart 2020 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt dit zorgbudget met 2%.