Zorgbudgetten

Wie is aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas (en zo bij de Vlaamse Sociale Bescherming), krijgt financiële hulp wanneer hij of zij veel zorg nodig heeft. Het is dus een verzekering tegen de kosten die langdurige zorgbehoevendheid met zich meebrengt. Wie door ouderdom, aanslepende ziekte of een handicap veel zorg nodig heeft, krijgt van de Vlaamse Zorgkas een maandelijkse vergoeding.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft.
 • Zorgbudget van 130 euro per maand.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
Zorgbudget voor mensen met een handicap of Basisondersteuningsbudget (BOB)
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen.
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB))
 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • Een zorgbudget van maximaal 594 euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Op 1 maart 2020 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt dit zorgbudget met 2%.