Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 • Een zorgbudget van maximaal 594 euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen.
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.
 • Op 1 maart 2020 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood met 2%.

Hoe aanvragen?

Vlaanderen:

U woont in Vlaanderen en wilt een nieuwe aanvraag indienen:

U kan uw zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)) elektronisch aanvragen.  

 

Indien u aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgkas en hulp nodig heeft bij het indienen van uw online aanvraag, dan kan u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente, de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas. Bent u aangesloten bij het HZIV of de KGV van de NMBS, dan kan u contact opnemen met de Vlaamse Zorgkas of het OCMW van uw gemeente.

Nadat uw aanvraag geregistreerd is zorgt uw zorgkas voor de verdere afhandeling ervan.

U woont in Vlaanderen en wil een wijziging melden aan uw dossier:

Indien u uw rekeningnummer wil wijzigen, kan u dit elektronisch doen via eTHAB.

Ook voor andere wijzigingen kan u terecht in eTHAB.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met uw zorgkas.

Brussel:

U woont in Brussel en wilt een nieuwe aanvraag indienen

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor wie?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
 • Je kan pas een aanvraag doen vanaf de dag van je 65ste verjaardag.
 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet. Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap op je dagelijkse leven.
 • Je mag slechts een beperkt gezinsinkomen hebben.

   

Verhuizen van of naar Vlaanderen

Indien u verhuist van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen en u had recht op een THAB, dan moet u binnen de 3 maanden na verhuis een nieuwe aanvraag indienen bij een zorgkas in Vlaanderen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB). U zal dan zonder onderbreking uw zorgbudget verder uitbetaald krijgen.

Ook indien u van Vlaanderen naar Wallonië of Brussel verhuist moet u binnen de 3 maanden na verhuis een nieuwe aanvraag indienen bij de Directie-generaal Personen met een Handicap om ononderbroken recht te behouden.

 

Verdere informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (THAB) en het aanvragen van dit zorgbudget kan u terecht op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.