Zorgbudget voor mensen met een handicap

  • Ook wel gekend als het basisondersteuningsbudget (BOB)
  • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
  • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
  • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
  • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
  • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen

Hoe aanvragen?

  • Het zorgbudget voor mensen met een handicap (ook wel basisondersteuningsbudget) kunt u niet zelf aanvragen.

  • Wie er recht op heeft, krijgt dit zorgbudget automatisch.

  • De Vlaamse Zorgkas zal met u contact opnemen als u recht heeft op een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Voor wie?

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

De specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap kan u terugvinden op de website van de Vlaamse sociale bescherming.