U woont in Vlaanderen

Wat is wonen in Vlaanderen?

U woont in Vlaanderen wanneer u bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente in Vlaanderen.

U verblijft niet effectief in Vlaanderen, maar bent wel ingeschreven in één van deze registers? Ook dan is aansluiten verplicht en moet u een jaarlijkse zorgpremie (bijdrage) betalen.

Er zijn maar een paar uitzonderingen van mensen die in Vlaanderen wonen en zich niet hoeven aan te sluiten:

Aansluiten wanneer u 26 jaar wordt

  • U moet zich aansluiten vanaf het jaar waarin u 26 wordt.
  • U kan uw eerste 2 zorgpremies betalen tot 31 december van het jaar waarin u 27 wordt. Betaalt u na die datum, dan kan u een geldboete opgelegd krijgen.

U sluit zich niet aan? Dan wordt u in het jaar waarin u 27 wordt automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas. Als u dan uw zorgpremie niet betaalt, riskeert u een geldboete.

 

Aansluiten wanneer u in Vlaanderen komt wonen

  • U bent verhuisd voor 30 juni? U kan uw eerste 2 zorgpremies betalen tot 31 december van het jaar na uw verhuis. Betaalt u na die datum, dan kan u een geldboete opgelegd krijgen.
  • U bent verhuisd na 30 juni? U kan uw eerste 3 zorgpremies betalen tot 31 december van het 2de jaar na uw verhuis. Betaalt u na die datum, dan zijn er sancties.
  • Ook al woont u geen volledig jaar in Vlaanderen, u moet steeds het volledige bedrag van de premie betalen.

U sluit zich niet aan? Dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas. Als u uw zorgpremie niet betaalt, riskeert u een geldboete.

 

U verlaat Vlaanderen

Verhuist u naar Brussel, dan bent u niet langer verplicht om aangesloten te zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

  • Indien u niet langer aangesloten wil blijven, meldt dit dan aan uw zorgkas. Uw aansluiting wordt dan stopgezet vanaf het einde van het jaar waarin u naar Brussel bent verhuisd.
  • U kan wel zelf kiezen om aangesloten te blijven. Blijf daarvoor gewoon uw jaarlijkse zorgpremie betalen aan uw zorgkas.

Verhuist u naar Wallonië of het buitenland? Dan kan u niet langer genieten van de voordelen van de Vlaamse Sociale Bescherming. Uw aansluiting stopt op het einde van het jaar en u hoeft niet langer een zorgpremie bij een zorgkas te betalen. 

U moet wel de zorgpremie voor het jaar waarin u verhuist, betalen. Voorbeeld: u verhuist op 15 mei 2015 naar Nederland. U moet de zorgpremie voor het jaar 2015 volledig betalen. Uw aansluiting wordt stopgezet op 31 december 2015.

Verhuist u naar een lidstaat van de EU of de EER of Zwitserland maar blijft u uit eigen recht sociaal verzekerd in België wegens huidige of vroegere tewerkstelling in Vlaanderen, dan bent u een inkomende grensarbeider en blijft u ook verplicht om aangesloten te blijven bij een zorgkas en jaarlijks een zorgpremie te betalen.

 

Jonger dan 26?

U hoeft zich niet aan te sluiten bij een zorgkas. Maar als u recht hebt op één van de zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming, dan moet u zich wel aansluiten om die te kunnen krijgen. Aansluiten is dan gratis.

3 manieren om lid te worden van de Vlaamse Zorgkas
  1. Via mail: stuur ons een  e-mail met uw volledige naam en uw rijsregisternummer.
  2. Bel ons: Bel naar 02 553 45 90, elke weekdag tussen 9u en 19 uur.
  3. Vul het formulier doc bestandFormulier - Aanvraag tot aansluiting bij de Vlaamse Zorgkas vzw (109 kB) in en stuur het op.

U krijgt daarna een overschrijvingsformulier. Uw aansluiting is pas definitief nadat u uw zorgpremie van 52 of 26 euro per jaar betaald hebt. Die betaling is het bewijs van lidmaatschap.