Automatische ambtshalve aansluiting

Wie in Vlaanderen woont, is verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas.

Sluit u niet tijdig aan bij een zorgkas, dan wordt u automatisch of ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

  • Dit gebeurt vanaf 1 januari van het eerste jaar dat u moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
  • U krijgt hierover een brief.
  • Voor u gelden dan dezelfde rechten en plichten als voor de andere leden.
  • Zolang u nog geen enkele zorgpremie (bijdrage) betaald heeft aan de Vlaamse Zorgkas, kan u nog steeds aansluiten bij een andere zorgkas. U bent pas officieel aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas nadat u hier een eerste zorgpremie heeft betaald.

Een ambtshalve aansluiting betekent dus niet dat u een boete hebt opgelopen. Pas als u de zorgpremie niet, onvolledig of te laat betaalt, krijgt u een boete.