Formulieren

Formulier om u aan te sluiten bij de Vlaamse Zorgkas

docx bestandAanvraag tot aansluiting bij de Vlaamse Zorgkas.docx (30 kB)

Met dit formulier sluit u zich aan bij de Vlaamse Zorgkas.


Formulieren om een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) aan te vragen

Voor wie in een residentiële voorziening verblijft

doc bestandAanvraag zorgbudget residentiële zorg.doc (244 kB)

Met dit formulier vraagt iemand die in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) aan. U hebt daarvoor een attest nodig waarmee u bewijst dat u in een erkende residentiële voorziening verblijft.

Voor wie thuis woont

doc bestandAanvraag zorgbudget mantel- en thuiszorg.doc (328 kB)

Met dit formulier vraagt iemand die thuis woont een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) aan. U hebt daarvoor een attest nodig waarmee u bewijst dat u heel zorgbehoevend bent.


Formulier om een bezwaar in te dienen tegen een beslissing van de zorgkas

Als je niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas, dan kan je een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds, een dienst van de Vlaamse overheid die de vergoedingen beheert.

Dien uw bewaar in via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).


Formulier om uw rekeningnummer te wijzigen

docx bestandFormulier - Aanpassing van de gegevens van het bankrekeningnummer (34 kB)

Krijgt u een vergoeding van de Vlaamse Zorgkas en wil u het rekeningnummer veranderen waarop u die vergoeding elke maand gestort krijgt? Meld ons dat dan met dit formulier.

Indien u een vergoeding THAB ontvangt moet u uw rekeningnummer aanpassen in eTHAB: www.vlaamsesocialebescherming.be/eTHAB


Formulier om van zorgkas te veranderen

doc bestandAanvraag tot verandering van zorgkas.doc (179 kB)

Bent u lid van een andere zorgkas en wil u overstappen naar de Vlaamse Zorgkas? Gebruik daarvoor dit formulier.

Formulier om bezwaar in te dienen tegen beslissing BOB

docx bestandbezwaarformulier (125 kB)

Bent u niet akkoord met de beslissing van uw zorgkas in verband met het Basisondersteuningsbudget? Dan kan u met dit formulier een bezwaar indienen bij het Zorgfonds.

Formulier om bezwaar in te dienen tegen beslissing tot terugvordering

docx bestandFormulier - Bezwaar beslissing tot terugvordering (85 kB)

Bent u niet akkoord met de beslissing tot terugvorderen van (een deel van) de vergoedingen die u ontving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming? Dan kan u met dit formulier een bezwaar indienen.