De opschorting voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) wordt afgeschaft

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de opschorting met verlies van rechten vanaf 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Deze sanctie werd opgelegd wanneer u een zorgpremie (bijdrage) voor de Vlaamse sociale bescherming te laat had betaald. Wanneer u dan recht kreeg op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vergoeding zorgverzekering) werd de uitbetaling hiervan met 4 maanden opgeschort per jaar dat u te laat betaalde.

De regering besliste om deze sanctie af te schaffen omdat deze pas werd opgelegd op het ogenblik dat men zorgbehoevend werd, vaak pas vele jaren nadat men te laat had betaald. Het verband tussen de reden waarom de sanctie werd opgelegd en de eigenlijke uitwerking hiervan was daardoor niet duidelijk. Bovendien was er een dubbele sanctie omdat er ook een boete wordt opgelegd aan personen die de bijdrage 3 keer niet betalen. Deze geldboete blijft wel bestaan.

Hieronder vindt u een overzicht van wat deze maatregel voor u betekent.

Indien u geen lopend zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vergoeding zorgverzekering) heeft:

  • Er wordt in de toekomst geen nieuwe opschorting meer opgelegd als u de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te laat betaalt
  • Indien u in het verleden al een opschorting opliep door een premie te laat te betalen zal deze worden kwijtgescholden

U heeft momenteel recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vergoeding zorgverzekering)(of u heeft in het verleden al recht gehad):

  • De opschorting die u op 31 december 2017 heeft uitgezeten, wordt niet kwijtgescholden. U ontvangt voor deze periode dus ook na de afschaf van de opschorting geen zorgbudget.
  • Als u op 1 januari 2018 recht heeft op een vergoeding maar nog een lopende periode opschorting had, dan wordt deze kwijtgescholden. U zal dus vanaf januari 2018 een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vergoeding zorgverzekering) ontvangen. U ontvangt hierover nog een brief van de Vlaamse Zorgkas in januari 2018.

Ook de opschortingen die u als Brusselaar opliep omdat u laattijdig aansloot bij de Vlaamse Zorgkas worden kwijtgescholden.