Dienstverlening Vlaamse Zorgkas

We passen onze dienstverlening aan omwille van het coronavirus en zetten maximaal in op thuiswerk. Onze medewerkers blijven bereikbaar via telefoon op 02/553.45.90 of via e-mail. 

De papieren post wordt met enige vertraging verwerkt. Bezorg documenten en formulieren daarom bij voorkeur via mail. Aanvragen die we ontvangen via post, zullen behandeld worden. Maar hou wel rekening met een vertraging van een 5-tal dagen.

De uitbetaling van het zorgbudget zal het op het normale tijdstip gebeuren.

Woont u in Vlaanderen en bent u ouder dan 25 jaar, dan moet u zich aansluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaalt u een zorgpremie van 54 of 27 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. Met deze premie helpt u zwaar zorgbehoevenden. Zij ontvangen financiële steun om hun zorgkosten te dragen.

U woont:

In Vlaanderen   |   In Brussel   |   In Wallonië of het buitenland

Ontvang uw brief via uw eBox

Wil u uw brieven van de Vlaamse Zorgkas voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw eBox via www.mye-box.be of via uw burgerprofiel op www.vlaanderen.be/digitale-overheidsdocumenten-ebox-raadplegen-in-mijn-burgerprofiel.

Via de digitale brievenbus ‘eBox’ heeft u op een eenvoudige en veilige manier toegang tot officiële documenten van de overheid. Niet alleen van de Vlaamse Zorgkas, maar ook andere federale, regionale of lokale overheden maken gebruik van de eBox.

Als er een nieuw document beschikbaar is, krijgt u hiervan bericht op het door u opgegeven e-mailadres.

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website https://myebox.be/nl/faq.

 • 130 euro per maand om de nodige hulp betaalbaar te maken
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • Een zorgbudget van maximaal 594 euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Op 1 maart 2020 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt dit zorgbudget met 2%.
 • Ook wel gekend als het basisondersteuningsbudget (BOB)
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen
 • Voor wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen.
 • Als de aanvraag voor het mobiliteitshulpmiddel wordt goedgekeurd, betaalt de zorgkas de factuur van de verstrekker (ook wel 'bandagist' genoemd).
 • Zelf moet je soms wel nog een supplement betalen aan de verstrekker.