Omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, werken alle medewerkers van de Vlaamse Zorgkas van thuis uit. De papieren post wordt hierdoor met enige vertraging verwerkt.

Bezorg daarom documenten en formulieren (zoals bv. aanvraagformulieren, attesten,...) bij voorkeur via mail.

Aanvragen die we ontvangen via de post, zullen behandeld worden. Maar hou wel rekening met vertragingen in de behandeling van je aanvraag.

De uitbetaling van het zorgbudget zal op het normale tijdstip gebeuren.

Voor vragen over de zorgpremie die u moet betalen aan de Vlaamse Zorgkas kan u telefonisch of via mail bij ons terecht.

Woont u in Vlaanderen en bent u ouder dan 25 jaar, dan moet u zich aansluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaalt u een zorgpremie van 53 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. Met deze premie helpt u zwaar zorgbehoevenden. Zij ontvangen financiële steun om hun zorgkosten te dragen.

U woont:

In Vlaanderen   |   In Brussel   |   In Wallonië of het buitenland

 • 130 euro per maand om de nodige hulp betaalbaar te maken
 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Voor 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen
 • Een zorgbudget van maximaal 594 euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van hoeveel zorg een persoon nodig heeft en het (gezins)inkomen
 • Maandelijks uitbetaald op uw rekening
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Op 1 maart 2020 werden de sociale uitkeringen geïndexeerd. Daardoor stijgt dit zorgbudget met 2%.
 • Voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
 • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
 • Maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
 • Automatische toekenning: u kan dit zelf niet aanvragen
 • Voor wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen.
 • Als de aanvraag voor het mobiliteitshulpmiddel wordt goedgekeurd, betaalt de zorgkas de factuur van de verstrekker (ook wel 'bandagist' genoemd).
 • Zelf moet je soms wel nog een supplement betalen aan de verstrekker.